HOME > 커뮤니티 > 채식요리법
 
녹두전 요리강좌 Date : 2008-11-23 02:17:21     Hit : 12731    

요리 재료: 녹두(1일 불린것), 고사리, 숙주, 김치, 시금치, 당근채, 소금
양념장: 간장, 깨소금, 홍/청고추 다진것, 참기름 약간  

   
  Trackback URL : http://smvege.co.kr/bbs/tb.php/recipes_2013/19